Wednesday, July 27, 2016

Việt Nam sử dụng đầu tư công để đạt được mục tiêu đầy tham vọng tăng trưởng

Với số tiền ngồi ở đó chờ đợi để được chi tiêu, PM nói chi tiêu nó. Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã nhiều lần kêu gọi tất cả các cơ quan bộ và các chính quyền địa phương để đẩy nhanh giải ngân của quỹ đầu tư công để đảm bảo nước không bỏ lỡ các mục tiêu kinh tế tăng trưởng 6.7% năm nay, Việt Nam News Agency báo cáo. Chính quyền trung ương đã phát hành tiền để bộ, ngành và các cơ quan địa phương, nhưng giải ngân trong nửa đầu năm nay đã được báo cáo chậm chạp.

Việt Nam sử dụng đầu tư công để đạt được mục tiêu đầy tham vọng tăng trưởng